* Oprogramowanie GPS
Zarządzanie danymi
Obsługa map rastrowych
Narzędzia dla autorów UMP
Narzędzia freeware
Analiza tracków etc. - narzędzia polecane przez kolegów cyklistów

Zarządzanie danymi


MapSource

   Firmowe oprogramowanie Garmina (współpracujące ze wszystkimi odbiornikami turystycznymi tej firmy), służące do zarządzania waypointami, trasami, śladami i mapami.
   Artykuły powiązane:

SendMap

   Alternatywne ładowanie map do odbiornika. W wersji freeware zawiera drobne ograniczenia.

freeware

  Artykuły powiązane:

G7ToWin

   Alternatywne zarządzanie waypointami, śladami i trasami. G7ToWin obsługuje sporo formatów, może zatem służyć do konwersji danych.

freeware


POI Loader

   Firmowe oprogramowanie Garmina, do zarządzania POI

freeware

   Artykuły powiązane:

xImage

   Firmowe oprogramowanie Garmina, do zarządzania grafiką ikon waypointów oraz do robienia screenshotów.

freeware


gpsDump

   GpsDump odczytuje informacje zawarte w pamięci odbiornika (ślady, punkty, trasy) i zapisuje w plikach różnych formatów. I na odwrót. Współpracuje z wieloma typami odbiorników. Wiele opcji programu jest opracowanych specjalnie dla pilotów (np. optymalizacja śladu do zgłoszenia do zawodów OLC: http://www3.onlinecontest.org/olc-2.0).

freeware


GPSBabel

   GPSBabel pozwala odczytywać, zapisywać i manipulować waypoint'ami i śladami w różnych formatach. Program współpracuje z ponad 100 różnymi typami danych, włączając GPX, Google Maps XML, KML, protokoły szeregowe i USB odbiorników Magellan oraz Garmin, Geocaching *.loc, Garmin Mapsource czy też Magellan Mapsend. Działa na platformach Windows, Linux i Mac.

freeware


Obsługa map rastrowych


OziExplorer

   Najbardziej popularny w Polsce program współpracujący z mapami rastrowymi /skanowanymi/.
  Artykuły powiązane:

do niektórych zastosowań wystarczą bezpłatne wersje Trial + DEMO


MemoryMap

   Tym razem mój ulubiony program współpracujący z mapami rastrowymi. Niewyrafinowany, ale za to prosty i bardzo szybki w obsłudze.
  Artykuły powiązane:

Fugawi

   Kolejny soft współpracujący z mapami rastrowymi.

CompeGPS

   Następny soft dla map rastrowych, obsługujący sporą ilość formatów, w tym niektóre formaty map wektorowych. Program występuje w różnych wersjach.

SeeYou

   Jeszcze jeden soft pracujący na mapach rastrowych i wektorowych - zawierający dość dużą ilość funkcji lotniczych.

GPSTrackMaker    Soft współpracujący z mapami rastrowymi. Pozwala również na tworzenie własnych mapek wektorowych. Freewarowa wersja programu posiada pewne ograniczenia.

freeware /ograniczenia/


Global Mapper

   Dość zaawansowany program obsługujący rozliczne formaty. W tym mapy rastrowe i dane wektorowe. Doskonałe narzędzie do konwersji różnych formatów.
  Artykuły powiązane:

Narzędzia dla autorów UMP


cgpsmapper

   Kompilator map do garminowskiego formatu IMG. W wersji freeware "do pobrania" zawiera ograniczenia. Pełna wersja jest dostępna jako freeware /on line/ w serwisie: MapCenter2

freeware /ograniczenia/

  Artykuły powiązane:

full ver. freeware /on line/


GPSMapEdit

   Edytor map wektorowych w formacie polskim i w formacie IMG Garmina. Freewarowa wersja programu posiada pewne ograniczenia.

freeware /ograniczenia/

  Artykuły powiązane:
  • Cykl artykułów "Jak zrobić własną mapę". Sekcja: PORADY

GPSMapEdit

   Edytor map wektorowych w formacie polskim i w formacie IMG Garmina. Wersja w pełni freeware - mocno rozbudowana w porównaniu do wersji autorskiej. Tą właśnie freewarową wersją GPSMapEdita jest realizowany projekt Topo_PL_100

michus+rafalfitt addons

  Artykuły powiązane:

freeware

  • Cykl artykułów "Jak zrobić własną mapę". Sekcja: PORADY

MapRoute

   Stosowany m.in. w projekcie Topo_PL_100 generator węzłów i danych do routingu.

freeware

  Artykuły powiązane /archiwalne/:

netgen

  Stosowany m.in. w projekcie UMP Wwa/PL generator węzłów i danych do routingu.

freeware


UMP Edit

  Stosowany m.in. w projekcie Topo_PL_100 generator warstwic.

freeware

  Artykuły powiązane:

GoogleMV

0081.jpg (4937 bytes)

freeware /ograniczenia/

   Program umożliwia pobranie z serwera Google Earth map i zdjęć satelitarnych z georeferencjami - w tym z kalibracją w formacie Ozi Explorera.

Narzędzia freeware


Split map

  Program rozbijający plik GMAPSUPP.IMG na pojedyńcze arkusze IMG autorstwa Andrzeja Popowskiego.

GmapTool

  HIT !  Szeroko rozbudowana kontynuacja splitmapa, autorstwa Andrzeja Popowskiego. Program umożliwa m.in. szybkie wpięcie map z pliku gmapsupp.img oraz gmapprom.img do MapSource. Dotyczy to również map bazowych z pliku gmapbmap.img. Największą zaletą programu Gmaptool jest możliwość łączenia klilku plików mapsetowych (np. kilku gmapsupp.img bądź kombinacji: gmapsupp.img i gmapprom.img) w jeden w pełni funkcjonalny plik gmapsupp.img. To na dzień dzisiejszy najbardziej uniwersalne i najlepsze narzędzie do zarządzania mapsetami.

Transform

  Transformacja współrzędnych pomiędzy różnymi układami.

Odległość

  Obliczanie odległości i namiaru pomiędzy dwoma punktami.

Godło

  Program obliczający współrzędne narożników map w układzie 65 lub 2000 na podstawie godła mapy a także odwrotnie.

UAM2GPX

  Konwersja formatu zapisu punktów AutoMapy (*.uam) do formatu (*.gpx)

OziPhotoTool

   Porównuje metadane zapisane w EXIF zdjęcia cyfrowego ze śladem zapisanym przez odbiornik GPS. Wynikiem działania programu mogą być: plik z waypointami określającymi miejsce zrobienia zdjęcia, generowanie funkcji mapy (map features) Oziego, nanoszenie znaków wodnych na zdjęcia, osadzanie współrzędnych w metadanych EXIF, generowanie plików HTML czy kml/kmz (GoogleEarth).

Analiza tracków etc. - narzędzia polecane przez kolegów cyklistów

Trackan

   Mały programik dla Windows, który pozwala na wyciągnięcie z zapisanego śladu wiele różnych danych i statystyk, dotyczących czasu, długości (także przebytą odległość "w trzech wymiarach"), prędkości, wysokości itp. Ponadto sporządza prosty wykres przewyższeń (wysokość względem odległości lub względem czasu) ułatwiający analizę. Obsługuje ślady zapisane w formacie OziExplorera (.plt). Zaletą jest możliwość ustalenia wartości progowych minimalnej prędkości oraz minimalnego przewyższenia (w metrach), od których "zliczane" są dane do statystyk. Dzięki temu można "odszumić" track z zawirowań i błędów pomiaru. Niestety, program ma poważną wadę: nie daje się łatwo (czyli automatycznie) zapisać wyliczonych statystyk.

TrackAnalyzer

   Narzędzie do sporządzana statystyk z śladów zapisanych w formacie .plt. Program działa w trybie tekstowym i uruchamiany jest z wiersza poleceń. Umożliwia zapisanie wyników analizy w formacie .html w oparciu o przygotowany szablon - czyli w prosty sposób automatycznie generowana
jest strona www zawierająca nemal komplet danych z trasy wycieczki. Program ma jednak na "sztywno" określone wartości progowe: dla prędkości jesto to 1km/h, dla wznoszenia/opadania zaś przewyższenie większe/mniejsze niż +/-1%. Algorytmy analizy śladu zaimplementowane w programie czynią go dość odpornym na niespodziewane wariacje pomiaru śladu i związane z tym abberacje prędkości maksymalnej, czy maksymalnego nachylenia.

Motion Based

Serwis internetowy pozwalający na archiwizację (uwzględniając formę aktywności) i analizę śladów rejestrowanych podczas wszelkiego rodzaju "outdooru". Obsługuje dane w formacie .xml (Garmin Foreruner), .txt (Garmin MapSource), .g7t (G7toWin, pewnie także G7 dla innych platform systemowych) oraz .gpx. Ponadto, oprócz śladów z "satelity" wspiera obsługę danych dotyczących pulsu i kadencji (format .hst, tylko dla odbiorników GPS wyposażonych w licznik kadencji i/lub pulsometr). System umożliwia bezpośrednie ściągnięcie danych z większości oferowanych współcześnie odbiorników outdoorowych GARMINa oraz prowadzenie dość wszechstronnej analizy danych, łącznie z ich graficzną wizualizacją na wykresach. Dodatkowo ślad lokalizowany jest na mapie GoogleMaps (jest także możliwość eksportu danych w formacie googleearth) a na podstawie lokalizacji dodawane są dane dotyczące warunków pogodowych (temperatura, wilgotność powietrza, prędkość i kierunek wiatru). Z licznych bajerów (niektóre dostępne tylko po wykupieniu abonamentu) można wskazać np. opcję "odgrywania" wycieczki - czyli wizualzację pokonywanej trasy na mapce z prezentacją położenia i związanych z nimi informacji o prędkości, przebytego dystansu, przewyższenia itd. Wersja darmowa daje dostęp tylko do 10 ostatnich własnych wpisów.