* Routowalne pliki IMG, a MapSource
   W artykule omawiającym zasady wpinania mapek do MapSource napisałem m.in:
   Freewarowym cgpsmapperem (przynajamniej takie są moje doświadczenia) nie można wygenerować prawidłowych plików TDB i (preview).IMG dla rodziny Families. Dokładniej: nie ma możliwości wygenerowania prawidłowych plików TDB/(preview).IMG dla mapek z routingiem - routing nie zadziała na poziomie MapSource. Zatem userzy wersji free cgpsmappera zmuszeni są do generowania plików dla grupy Products - nawet jeżeli są to mapki routowalne (wystąpi brak routingu na poziomie MapSource), bądź do korzystania z MapCenter2.
   Co to jest MapCenter2 ? Otóż ideą  MapCenter_2 jest umożliwienie amatorom przygotowania własnych mapek w formacie Garmin IMG o profesjonalnej (od strony technicznej) funkcjonalności. Autor po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i aktywacji konta, otrzymuje dostęp on line do pełnej wersji kompilatora: cgpsmapper'a.
Na początek pojedyńcza MAPKA

A oto jak wygląda formularz wysyłkowy pliku źródłowego mapy:

 

Userzy MapCenter_1 na pewno zauważą zmiany.

Pierwsza zmiana dotyczy zasad ustalania ID mapy.

Otóż cgpsmapper z MapCenter_2 nie pobiera ID mapy z nagłówka pliku "mp", lecz z formularza wysyłkowego. Przy czym jak widać pierwsze 3 cyfry ID dodawane są "z automatu" po wybraniu "Country"

103.jpg (63795 bytes)
Kolejna zmiana związana jest z koniecznością utworzenia tzw. "archiwum". Przy pierwszej wysyłce każdej NOWEJ mapy powinniśmy skorzystać z opcji Create archiwe. Wysyłka kolejnych wersji TEJ SAMEJ MAPY może odbywać się z wykorzystaniem "Existing archive"

Plik źródłowy mapki tu: 02.mp wysyłamy w postaci zzipowanej, a nazwę niezzipowanego pliku podajemy w polu:   Source filename  uwzględniając duże i małe litery.

Instalator MapSource dla   mapki / zestawu map
    MapCenter_2 pozwala na tworzenie tzw. mapsetów czyli zestawów map w postaci instalatora (EXE) dla MapSource (dla jednej lub kilku mapek). Mapki będą rozpoznawane jako "Family" z pełnymi tego konsekwencjami. Tzn. będzie możliwy routing z poziomu MapSource, a dzięki full wersji cgpsmappera - także indeksacja globalna (wyszukiwanie w MapSource wg opcji: Znajdź miejsca ...)

    Podobnie jak w przypadku mapek rozpoznawalnych jako "Products" podstawą przygotowania zestawu (wygenerowania plików konfiguracyjnych) jest plik   *.txt.

    Mapset jest przygotowywany z mapek znajdujących się na MapCenter_2. W omawianym przykładzie, posłałem na MapCenter_2  mapki (3 szt), którym nadałem ID=48070001 48070002 48070003. Po ich kompilacji zbudowałem MapSet.

    Zacząłem od przygotowania pliku "txt". Tu o nazwie:  PV.txt

[Map]
FileName=PL
MapVersion=100
ProductCode=1
FID=4807
ID=00000002
Copyright=GPS Maniak
HEIGHTPROFILE=Y
Levels=2
Level0=16
Level1=14
Zoom0=5
Zoom1=6
MapsourceName=Road&Topo PL
MapSetName=Road&Topo PL
CDSetName=Road&Topo PL
Copy1=cgpsmapper
Copy2=cgpsmapper
[End-Map]
[Files]
img=48070001.img
img=48070002.img
img=48070003.img
[END-Files]
Oto jak wygląda formularz wysyłkowy pliku PV dla Mapsetu:
Family ID (FID) tu zupełnie przypadkowo (tak dla "porządku") koresponduje z ID mapek. To nie jest konieczne.

UWAGA: o ile nic się ostatnio nie zmieniło, to wg moich doświadczeń FID musi mieć wartość nie większą niż 9999.

Jak widać wykorzystując przycisk Add new można wygenerować dodatkowe pola formularza, w które wpisujemy ID kolejnych mapek. Tak jak wspomniałem wyżej, mapki muszą być przedtem wysłane (i skompilowane) na MapCenter_2.

102.jpg (58772 bytes)
Podobnie jak to jest w przypadku pojedyńczej mapki - podczas tworzenia NOWEGO mapsetu korzystamy z opcji "Create archiwe", a przy jego modyfikacjach można już skorzystać z "Existing archiwe". Plik PV wysyłamy w postaci zzipowanej, a nazwę niezzipowanego pliku podajemy w polu "Source filename" z zachowaniem dużych i małych liter.

POWODZENIA !

------------------------------------------------------

L.R. listopad 2005