* Sprawdzenie kalibracji
 
    Sprawdzenie, czy nie popełniliśmy błędu przy definiowaniu układu współrzędnych oraz przy wprowadzaniu wartości współrzędnych punktów kalibracyjnych wykonujemy poprzez porównanie siatki mapy z siatką Oziego.

  Zaczynamy od skonifgurowania parametrów wyświetlania siatki.

   Klikając prawym przyciskiem myszy na ekranie mapy wywołujemy menu kontekstowe, po czym wybieramy: Configuration

0022.jpg (36106 bytes)

   Następnie w zakładce Maps ustawiamy w Alternate Grid właściwą siatkę. Np. dla nowych map topo 1:50000 czy też nowszych map Comapssu - z siatką UTM - ustawiamy UTM oraz klikamy na Save.

0024.jpg (67220 bytes)

   Dla map z siatkami różnymi od UTM należy zastosować takie ustawienie:

0023.jpg (43848 bytes)

   Czas na chwilę prawdy ......

   Po wczytaniu mapy, prawym przyciskiem wywołujemy okno dialogowe, po czym wybieramy Grid Line Setup

0025.jpg (53852 bytes)
Po czym, w zależności od tego czy mamy do czynienia z siatką współrzędnych Lat/Lon czy z inną siatką - w odpowiedniej zakładce (Lat/Lon lub OtherGrid) - "odptaszkowujemy" włączenie siatki: Grid On.

0026.jpg (57940 bytes)

   Jeżeli nie popełniliśmy błędów przy kalibracji oraz jeżeli siatka skanu jest prawidłowa, (w dużej mierze zależy to od jakości skanu !!!) to przy skalowaniu 100% siatka Oziego powinna w 100% zakryć siatkę mapy, tak jak w przykładzie pokazanym niżej, gdzie oryginalny raster (z siatką UTM) zakupiony od wydawnictwa Compass tak dobrze "wchodzi" w siatkę Oziego, że siatka mapy jest w ogóle niewidoczna:

0027.jpg (179708 bytes)

   Dodatkowo, warto ocenić wartość naszego skanu poprzez jego porównanie z posiadanymi przez nas waypointami, trackami, a w przypadku ich braku z komercyjną mapą wektorową np. GPS Nawigatorem. Przy czym w tym ostatnim przypadku nie należy martwić się błędami rzędu kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu metrów. Błąd przecież może leżeć zarówno po stronie mapy rastrowej jak też po stronie mapy wektorowej. Tak czy inaczej, błąd rzędu 30-50m w przypadku mapy turystycznej wykorzystywanej w turystyce pieszej nie ma żadnego praktycznego znaczenia.

0028.jpg (163188 bytes)

------------------------------------
LR XII 2006