MapSource - zarządzanie zasobami w ujęciu klasycznym. GPS Maniak - strona główna serwisu

* Wstęp
   Swojego czasu firmowy program Garmina: MapSource był kompleksowym narzędziem do zarządzania nie tylko zasobami mapowymi w postaci map wektorowych, ale także danych GPS takich jak ślady, trasy i waypointy. Dzisiaj - siłą rozpędu, siłą przyzwyczajenia - wielu użytkowników Garmina nadal postrzega MapSource'a jako w miarę kompleksowe narzędzie, chociaż nowsze odbiorniki Garmina nie są w pełni kompatybilne z MapSource'em czy też raczej odwrotnie: program nie jest w pełni kompatybilny z nowszymi odbiornikami Garmina, do którym Garmin poleca stosować BaseCamp jako bezpłatne narzędzie do zarządzania danymi oraz MapInstall jako - również bezpłatne - narzędzie do przygotowania plików mapowych.
  Pierwszego z nich prawie nie znam, a drugiego nigdy nawet nie instalowałem, bo jako użytkownik MapSource nie odczuwałem takiej potrzeby. W sumie moim podstawowoym programem do współpracy PCta z odbiornikami tyrystycznymi w dalszym ciągu jest MapSource, dlatego też postanowiłem napisać kilka słów na temat tego właśnie programu.
 
* Skąd i jak?
   W czasach gdy MapSource był w 100% kompatybilny z odbiornikami turystycznymi pytanie: skąd wziąć program MapSource było bezprzedmiotowe. Po prostu w każdym opakowaniu z odbiornikiem była stosowna płytka z programem. Dzisiaj sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Teoretycznie Garmin publikuje najnowsze wersje programu, ale są to wyłącznie upgrade'y, które jakoś nie bardzo chcą się instalować na PC-cie, w którym nie ma wcześniejszych wersji programu. Problemowi poświęcono cały wątek na Garniaku, z którego można wysnuć kilka różnych wniosków, wśród których najsensowniejszy wydaje się ten podpowiadający, że upgrade MapSource powinien się instalować po uprzednim zaintstalowaniu BaseCampa (zobacz post "popeja").
   Ponieważ osobiście nie przepadam za BaseCampem poleciłbym inną możliwość - tę proponowaną na Garniaku przez PouchX'a. Mianowicie instalację dowolnego produktu mapowego Garmina w wersji "płytowej", podczas której poza określoną mapą zostanie zainstalowany właśnie MapSource. W przypadku braku takiej płytki możemy skorzystać z niektórych stron www sieci dealerskiej Garmina - gdzie można znaleźć takie produkty jak np. mapę Topo Węgier:  http://www.garmin.hu/topoguide-magyarorszag-v212
   Należy jednak pamiętać, że mapa Topo Węgier jest kodowana, co oznacza że póki nie wprowadzimy jakiegokolwiek pasującego do tej mapy kodu, start MapSource będzie opatrzony takim komunikatem:
 
 
Nie należy się tym zbytnio przejmować, bo po pierwsze nic nie stoi na przeszkodzie by docelowo po zainstalowaniu innych - np. bezpłatnych produktów mapowych takich jak np. UMP_Topo, Topo_PL_100 etc. - Topo Węgier po prostu odinstalować, a dokładniej "odłączyć" od MapSource stosując np. MapSetToolKita, a po drugie, co jest być może mało eleganckie, można skorzystać z dowolnego kodu odblokowującego tę mapę.
 
Odblokowanie mapy w MapSource sprowadza się z reguły do wprowadzenia unikatowego (dla danego odbiornika), 25-cio znakowego klucza odblokowującego z możliwością dodania komentarza.
 
   Korzystając z kodu podanego wyżej należy mieć świadomość, że mapa taka owszem, będzie widziana w MapSource, ale po jej wysłaniu do odbiornika otrzymamy komunikat: "Nie można odblokować map".
 
Klucz podany dla mojego Rino nie odblokuje mapy w innym odbiorniku - w tym także w moim 62ST.

W celu skorzystania z mapy w tym odbiorniku, należy wprowadzić kolejny 25-cio znakowy klucz odblokowujący.
 UWAGA   Po zainstalowaniu (niezależnie jaką metodą) MapSource proponuję umożliwić dostęp do wersji "specjalnej", pozwalającej na wysyłkę zestawów mapowych nie tylko do urządzenia GPS czy do czytnika kart pamięci, ale także do urządzenia wirtualnego jakim będzie dowolny dysk komputera. W tym celu należy do dowolnego katalogu (folderu) - np. C:\Garmin\MS_6_16_3_spec skopiować następujące pliki:

MapSource.exe
MapSourcePLK.dll

po czym wykonać na pulpicie skrót do pliku MapSource.exe i opisać np. jako MS_Spec. W ten sposób, poza oryginalnym, "normalnym" MapSource'm  uzyskujemy dodatkowy "specjalny" o nieco rozszerzonych możliwościach.
 
* Podstawowe zadanie: export map.
  O wysyłce map do odbiornika pisałem w styczniu 2007r w artykule: "Ładowanie map do odbiornika" i chociaż sama idea "zaznaczania" map do wysyłki i generowania pliku końcowego nie uległa zmianie, to pojawienie się:
  • programu GMapTool,
  • odbiorników czytających dowolne nazwy plików,
  • wersji "specjalnych" MapSource
zmieniło nieco moją optykę postrzegania całego zagadnienia, zatem odświeżę temat:
krok 1

Rozwijamy listę zainstalowanych produktów mapowych i wskazujemy określoną mapę.
krok 2

Tak dobieramy skalę wyświetlania, by zobaczyć całą mapę na ekranie.
krok 3

Wybieramy narzędzie MapTool, po czym trzymając lewy przycisk myszy zaznaczamy (zakreślamy) cały interesujący nas obszar.
krok 4

W efekcie w zakładce Maps zobaczymy ilość arkuszy przygotowanych do wysyłki, rozmiar mapsetu oraz informację o tym, że wraz z mapą wygenerowane zostaną dane do routingu.

Na tym etapie mamy też możliwość zmiany nazwy Mapsetu.
krok 5

Na końcu klikamy na opcję: "Wyślij do odbiornika", po czym wskazujemy docelową lokalizację pliku z zestawem map.

W oryginalnym MapSource możliwy będzie wybór odbiornika, bądź karty w czytniku, w wersji "specjalnej", o której wspomniałem wyżej możemy również wskazać dowolny dysk naszego Pc-ta.

Klikamy na wyślij (send) i cierpliwie czekamy na wynik. Po zakończeniu - na dysku C:\ w katalogu Garmin powinniśmy odnaleźć plik gmapsupp.img zawierający zestaw mapowy (mapset) z wybraną przez nas wcześniej mapą.

krok 6 - zmieniamy nazwę pliku gmapsupp.img na bardziej rozpoznawalną np: w omawianym przypadku na Topo_Poland_2011.img   UWAGA  Z firmwarami Garmina nigdy nic nie wiadomo, dlatego na wszelki wypadek proponuję w nazwach plików nie używać znaków specjalnych, polskich liter i spacji - zamiast spacji można użyć podkreślnika.

krok 7
- W MapSource zerujemy zaznaczony mapset opcją Plik->Nowy, po czym możemy przystąpić ponownie do kroku 1 by wygenerować kolejny gmapsupp.img dla kolejnego produktu mapowego.

  Opisana wyżej procedura różni się od opisywanej przeze mnie w roku 2007, gdzie proponowałem generowanie MapSource'm jednego pliku gmapsupp.img zawierającego kilka mapsetów, tzn. sytuację, w której powrót do kroku 1 następuje po kroku 4, czyli przed zapisem pliku gmapsupp.img na dysk/kartę. Przyczyną zmiany mojego podejścia do tematu jest zmiana filozofii obsługi plików mapowych w najnowszych odbiornikach Garmina w tym w serii 62, a także - dla starszych odbiorników - możliwość łączenia mapsetów programem GMapTool.

   Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: "KMZ, JNX, IMG - czyli zarządzanie mapami w odbiorniku Garmina".
 
 
* Export / import danych.
  Kolejnym zadaniem MapSource'a poza przygotowaniem i exportem mapsetów jest, czy raczej może być wymiana pomiędzy PC-tem, a odbiornikiem turystycznym danych typu:
  • waypointy,
  • ślady,
  • trasy.
  Co prawda MapSource nie jest w 100% kompatybilny z nowszymi turystycznymi odbiornikami Garmina, ponieważ jednak przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka, a programu BaseCamp nie darzę zbyt dużą sympatią, nadal używam do tego celu MapSource.
  Problemu w zasadzie nie ma w przypadku "klasycznych" odbiorników turystycznych takich jak mój Rino (a także: VISTA HCX, 60CSX etc.) Import danych z pamięci odbiornika odbywa się po kliknięciu na ikonę "odbierz z odbiornika". Należy jednak zaznaczyć, że także w tym przypadku odczyt plików GPX zapisanych na karcie jako efekt pracy tzw. "trackloggera" musi się odbywać opcją: "Plik -> otwórz" z wyborem rozszerzenia: GPX.
MapSource pozwala na bezproblemowy import danych zapisanych w pamięci "klasycznych" odbiorników Garmina.
  Nieco inaczej wygląda współpraca z MapSource'm nowszych turystycznych odbiorników Garmina (np. mojego 62ST) - przynajmniej jeżeli chodzi o import danych z odbiornika. W zasadzie importowany jest tylko tzw. ślad aktywny, a pozostałe dane mogą być co najwyżej odczytywane z pamięci odbiornika (opcja: Plik -> Otwórz / GPX)  jako pojedyncze pliki GPX (w odbiorniku folder: Garmin/GPX). Ponieważ jednak przy każdorazowym odczycie pojedynczego pliku (w skrajnym przypadku pojedynczego waypointa) poprzednie dane zostają z MapSource'a wykasowane jest to zabawa całkowicie pozbawiona sensu.
W nowych odbiornikach turystycznych dane są przechowywane w postaci plików GPX, których (poza śladem aktywnym) opcja: "Pobierz dane z odbiornika" nie odczyta.
 
  Wydawać by się mogło, że wobec powyższych problemów do odczytu danych z odbiornika pozostaje polecany przez Garmina BaseCamp. Ponieważ jednak nie przepadam za tym programem, postępuję nieco inaczej. Dane z odbiornika w dość elegancki sposób odczytuję programem GPS MapEdit, po czym zapisuję je na dysku w postaci "zbiorczych" plików GPX.
  Taki plik zawierający zarówno ślady jak też waypointy oraz zaprojektowane trasy, można bez trudu otworzyć w dowolnym "GPS-owym" programie, w tym także w MapSource.
Dane "wyciągnięte" z 62ST za pomocą MapEdita, zapisane w postaci pliku GPX można otworzyć MapSource'm.
 
   Sytuacja odwrotna tj. export danych z MapSource do odbiornika nie sprawia problemów. Przynajmniej ja ich nie zauważyłem. Zaprojektowane w MapSource waypointy, trasy czy "wyklikane" ślady możemy bez trudu wysłać zarówno do klasycznego odbiornika jak też do nieco nowszych modeli - np. z serii 62.
  W tym drugim przypadku, po wybraniu opcji Wyślij do odbiornika MapSource zapisuje w odbiorniku w folderze Garmin/GPX stosowny plik GPX. Można też inaczej - można zamiast opcji "wyślij do odbiornika" wykonać operację:
Plik ->Zapisz jako (rozszerzenie GPX) i plik z przygotowanymi danymi zapisać na karcie pamięci odbiornika - do katalogu Garmin/GPX, skąd odbiornik zaimportuje dane. Nie ma przy tym żadnych przeciwwskazań, by w pojedynczym pliku GPX były dane różnego rodzaju np. zarówno waypointy jak też ślady i trasy.
 
Na zakończenie uwaga: Opcja "pobierz z odbiornika" z okienkiem "mapy" może sugerować, że MapSourcem możemy "wyciągnąć" mapy z odbiornika. Nic bardziej mylnego. Tą opcją uzyskujemy tylko (a dokładniej MapSource uzyskuje) listę map znajdujących się w odbiorniku.
 www © GPS Maniak
------------------------------------
Lech Ratajczak III 2011