GMapTool - narzędzie dla początkujących i zaawansowanych. GPS Maniak - strona główna serwisu
 
* Wstęp
   Autorem programu narzędziowego GMapTool jest nasz garniakowy kolega Andrzej Popowski "popej", który powstanie programu wraz z podaniem linków do jednej z pierwszych wersji obwieścił na Garniaku pod koniec 2007r - zobacz: wątek otwarty przez popeja
   Takie były początki. Dzisiaj GMapTool (do pobrania: ze strony Andrzeja) poza podstawowymi funkcjami, oferuje zaawansowane możliwości dla tych, którzy zarówno sam odbiornik GPS jak też wektorowe mapy starają się wykorzystać "na maksa". Dlatego też w wielu moich artykułach będzie można znaleźć odwołanie do GMapToola.
   Pracę z programem zaczynamy od jednoetapowej konfiguracji w zakładce: "Opcje". W zależności od zastosowań można zaptaszkować "opcje zaawansowane" (co polecam) bądź - w przypadku bardziej doświadczonych użytkowników - także opcje eksperymentalne.
   Jeżeli program będziemy chcieli wykorzystać również jako narzędzie do "wpinania" map do MapSource'a warto także wskazać lokalizację cgpsmappera.
Dla większości zastosowań wystarczy konfiguracja "zaawansowana".

Lokalizację cgpsmappera wskazujemy wówczas gdy GMapToola będziemy używali do "wpinania map" do MapSource.
 
 
* Podstawowa funkcja - łączenie map.
   Łączenie map to podstawowa funkcja programu. Skąd pomysł na takie rozwiązanie? Odpowiedź znajdziemy w jednym z postów popeja. Ze swojej strony przypomnę może, że w roku 2007, kiedy powstawała pierwsza wersja programu królowały odbiorniki z serii "X" (np. 60CSX), w których mapy były przechowywane w pojedynczym pliku gmapsupp.img. A oto cytat z popeja:

   Przypomnę mój główny pomysł z Gmaptoolem. Otóż program powstał, bo zniechęciłem się do nudnego przyglądania się jak Mapsource powolutku produkuje mapę do zapisania w odbiorniku.

Konkurencyjna idea zarządzania mapami przez GmapTool jest następująca:
* Generujemy osobno dla każdej mapy podpiętej pod Mapsource kompletny plik gmapsupp.img. Nadajemy mu jakąś czytelną nazwę (np. ump.img, gpmapa.img) i zapisujemy w katalogu na dysku PC.
* Z mapkami dostarczonymi w urządzeniu czy na karcie SD możemy zrobić to samo, np. można skopiować gmapprom.img z CNE na PC.
.....
* Jak dostaniemy nową wersję UMP czy GPMapy, to produkujemy w Mapsource nowy plik tylko dla tej mapy. Aktualizujemy go na PC i ponownie generujemy GmapToolem cały zestaw do załadowania do odbiornika. Całość operacji trwa wielokrotnie krócej niż wygenerowanie takiego samego kompletu map przez Mapsource .... 
   A jak to wygląda od strony praktycznej? Bardzo prosto: 
Mapsety - pliki mapowe wygenerowane MapSource'm najwygodniej przechowywać w jednym katalogu przeznaczonym wyłącznie do tego celu.

W takim przypadku można zastosować opcję: "dodaj katalogi" ...  (zakładka Pliki)
  ... co skutkuje wczytaniem wszystkich plików z podanego katalogu wraz z ich "podświetleniem".


 UWAGA  odbiorniki z serii "X" akceptują tylko 10 plików definijuących grafikę (TYP).
W związku z powyższym w celu uniknięcia kłopotów z wyświetlaniem niektórych map, przygotowując plik zbiorczy gmapsupp.img, nie powinniśmy przekraczać 10 mapsetów.
Następnie (zakładka Łącz) wskazujemy lokalizację pliku wynikowego oraz podajemy jego nazwę, najlepiej od razu: gmapsupp.img.

Po czym klikamy na "Łącz wszystko".

Efektem pracy programu będzie plik gmapsupp.img zawierający wszystkie mapsety z listy.
 
Plik kopiujemy na kartę do katalogu Garmin ..... Koniec.
 
 
* Wycinanie danych DEM
   W czasach kiedy wszyscy tęsknili za mapami z dobrymi danymi wysokościowymi teoria iż dane te można wycinać z mapy brzmiałaby jak jakiś niesmaczny żart. O co więc chodzi?
  Otóż wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy w odbiorniku czy na karcie np. mapę Europe Recreational v.3 z dobrymi danymi wysokościowymi. Czy w związku z tym warto dublować te dane wgrywając mapy typu:
  • Topo Czech
  • Slovakia Topo
  • GPMapa Topo (obecnie Topo Poland)
zawierające mniej więcej te same dane? Zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z odbiornikiem, który nie cieniuje map? Przecież dane DEM działają "w tle", zatem zarówno wszelkie informacje "pod kursorem" czy trasy zaprojektowane w odbiorniku będą posiadały dane wysokościowe - właśnie z danych DEM pobranych z Europe Recreational.
  Kolejny przypadek - mój Rino 530HCX oraz mapa Góry_PL (zawiera DEM) + mapa Topo Poland. Po co dane DEM w mapie Góry_PL w odbiorniku Rino, skoro mamy mapę Topo Poland z DEM? To naprawdę zbytek ...
 
Zakładka Pliki.

Odszukujemy mapę z której chcemy usunąć dane DEM.
Wczytany, "podświetlony" plik.
Zakładka Łącz.

Wskazujemy lokalizację oraz dobieramy nazwę pliku wynikowego.

Ptaszkujemy: Usuń dane wysokości DEM.

Klikamy na Łącz wszystko (wszystkie wczytane pliki), bądź Łącz wybrane (tylko pliki podświetlone) - tu bez znaczenia mamy tylko jeden "podświetlony" plik.
    W efekcie uzyskujemy nowy plik bez danych DEM.
 
 
* Operacje na etykietach (nazwach własnych)
  Zagadnienie najłatwiej prześledzić na konkretnym przykładzie, który wypłynął na Garniaku podczas dyskusji na temat mapy Topo Poland 2011
Mapa Topo Poland posiada błąd w konwersji etykiet z polskimi literkami, co skutkuje tym iż ulice, które w źródłach posiadały polskie znaki (np: Prądzyńskiego, Chłapowskiego) są nieprawidłowo wyświetlane.
 
Konwersja etykiet GMapToolem problem rozwiązuje.
 
    Przy czym możliwa jest zarówno poprawka mapy w MapSource - tę czynność opisał popej na Garniaku w wątku jw. albo korekta gotowego pliku gmapsupp.img ...... (przemianowanego w moim przypadku na TopoPoland.img)
 
Odszukujemy na dysku plik z mapą do poprawki.
W zakładce Zmień ptaszkujemy "Modyfikuj etykiety", wybieramy "duże litery" po czym klikamy na "Zmień wszystko".
    Po tej czynności plik TopoPoland.img zostanie zmodyfikowany /poprawiony/
 
 
* "Wpinanie" map do MapSource.
    Wpinanie map wektorowych do MapSource może dotyczyć zarówno map własnych (przygotowanych samodzielnie) jak też gotowych mapsetów i może być wykonane zarówno GMapToolem jak też MapSetToolKitem. Dlatego też zagadnienia związane z wpinaniem map omówiłem w osobnym artykule:  Wpinanie map do MapSource
 
 
   Inne teksty na gpsmaniak.com z GMapToolem "w tle" 
www © GPS Maniak
------------------------------------
Lech Ratajczak III 2011