"Wpinanie" map do Mapsource'a GPS Maniak - strona główna serwisu

* Wstęp
   Firmowym programem Garmina służącym do przeglądania map, generowania tras czy zarządzania waypointami i śladami jest w chwili obecnej BaseCamp.
   Program MapSource - pełniący dawniej podobną funkcję - znany i lubiany zwłaszcza przez użytkowników nieco starszych odbiorników turystycznych od dłuższego czasu nie jest przez firmę Garmin aktualizowany, w konsekwencji czego utracił pełną kompatybilność z nowszymi odbiornikami, w tym takimi modelami jak Dakota, 62 czy nowe modele eTrexa. Pomimo tego mankamentu wielu użytkowników - także nowych odbiorników Garmina - preferuje przeglądanie map czy projektowanie tras i śladów właśnie w MapSource. Niestety, dodatkowym problemem na jaki trafiają potencjalni użytkownicy MapSource jest fakt, że spora część map turystycznych dla odbiorników Garmina sprzedawana jest w postaci plików gmapsupp.img bez tzw. "instalki" pod MapSource.
   Zakupy przez konto użytkownika w serwisie  MyGarmin są najczęściej realizowane w formie Download polegającej na pobieraniu do odbiornika pliku gmapsupp.img.
   Podobnie wygląda sprawa z mapą PL Topo, która również jest sprzedawana w postaci pliku gmapsupp.img bez "instalki" pod MapSource. Nie oznacza to jednak, że miłośnicy MapSource zostają pozbawieni możliwości oglądania mapy w swoim ulubionym programie.
* gmapsupp.img (PL Topo) a sprawa MapSource
  Instalacja mapy PL Topo w programie MapSuorce nie jest skomplikowana, wymaga jednak pewnego obycia z komputerem oraz pobrania i zainstalowania w systemie dwóch dodatkowych programów narzędziowych:
  Po instalacji obu programów uruchamiamy GMapToola i w zakładce "Opcje" wprowadzamy informację o lokalizacji pliku cgpsmapper.exe:
Programy narzędziowe są gotowe do pracy.
    Kolejna czynność, to przygotowanie folderów/katalogów instalacyjnych. Powiedzmy że mapy będą instalowane na dysku "C" -  w istniejącym folderze Garmin (Folder Garmin powstaje w procesie standardowej instalacji programu MapSource - więcej na temat instalacji samego programu MapSource można przeczytać tutaj) tworzymy stosowny podfolder o specyficznej, rozpoznawalnej nazwie np. PL_Topo_2012_1, do którego kopiujemy plik gmapsupp.img z mapą PL Topo.
   Przechodzimy do GMapToola i w zakładce "Pliki" opcją "Dodaj pliki" odszukujemy interesujący nas gmapsupp.img:
 UWAGA:   W opisywanym przykładzie użyto wersję testową mapy (v.0.56) stąd po załadowaniu pliku gmapsupp.img pojawiła się taka właśnie - nietypowa - nazwa Mapsetu.
    Wyodrębnienie plików dla MapSource wykonujemy w zakładce "Dziel", w której poza wskazaniem folderu docelowego wymuszamy także kompilację mapy poglądowej (wykonuje to "w tle" cgpsmapper) zaptaszkowując stosowną opcję:
 
   Na zakończenie kilkamy na "Dziel wszystko" i cierpliwie czekamy na wynik działania GMapToola.
  Komunikat "Koniec" oraz brak informacji o błędach oznacza wygenerowanie przez GMapToola plików dla MapSource wraz z odpowiednimi plikami instalacyjnymi. Kończymy zatem pracę GMapToola, przechodzimy do folderu instalacyjnego i odszukujemy w nim plik install (install.bat):
 
  Po uruchomieniu install.bat pojawia się okno DOS:
 Zatwierdzając operację uzyskujemy po chwili komunikaty o prawidłowym przebiegu instalacji:
 
  Uruchamiamy MapSource, który informuje nas, że PL_Topo jest mapą zablokowaną:
 
 
Wybieramy opcję "Odblokuj mapy", po czym wprowadzamy do programu klucz testowy:
98SPQV89MH4RGNQAPPVFYB47H
 
 
w efekcie czego możemy cieszyć oko mapą PL Topo w MapSource:
 
 
 UWAGA:
  • Mapa pochodząca z pliku gmapsupp.img, wpięta metodą opisaną wyżej nie jest w pełni kompatybilna z programem MapSource: mapa utraciła plik indeksacyjny i w konsekwencji możliwość wykorzystania opcji: Znajdź -> Miejsca (w tym wyszukiwanie adresów).
  • Wpięcie do MapSource kolejnej - zaktualizowanej wersji mapy nie wymaga podawania Klucza testowego.
  • Przed wpięciem kolejnej wersji mapy należy poprzednią wersję odinstalować wykorzystując do tego celu gotowy plik uninstall.bat wygenerowany wcześniej przez GMapToola w procesie dzielenia pliku gmpsupp.img:
 
 
 
 
------------------------------------
Lech Ratajczak V 2012