mapc2mapc - generowanie rastrów dla Garmina. GPS Maniak - strona główna serwisu
* Wstęp
    Program mapc2mapc jest kolejnym po OziMapToKMZ programem, pozwalającym - także w wersji freeware - na generowanie plików rastrowych dla odbiorników Garmin. Najnowsze wersje programu są co prawda typu shareware (wskazana rejestracja, po wniesieniu stosownej opłaty), autor udostępnia jednak obok wersji shareware'wych także starszą wersję - całkowicie bezpłatną .....
 
* Wersja 2.58 - freeware
   Działanie najbardziej nas interesującej funkcji programu - generowanie rastrów CustomMaps - w bezpłatnej wersji programu, omówię na przykładzie plików zaimportowanych z Geoportalu programem Geoxa Viewer, o którym napisałem kilka słów w artykule: Geoxa Viewer - CustomMaps z Geoportalu.
  Program mapc2mapc pobieramy ze strony: http://www.the-thorns.org.uk/mapping/down.html
  Wersja bezpłatna (na samym dole strony) to wersja 2.58.
  Instalujemy program, przy czym - zwłaszcza gdybyśmy chcieli docelowo korzystać jednocześnie z wersji shareware'wej - proponuję zastosować inny niż domyślny katalog (folder) instalacyjny.
  UWAGA:
  • Program w wersji freeware, jest dość "leciwy" i nie zawiera niektórych definicji siatek, które będą potrzebne przy obróbce plików z Geoportalu. Receptą jest przekopiowanie do katalogu instalacyjnego pliku m2grids.txt z nowszych - shareware'wych wersji programu, bądź - po rozzipowaniu - skorzystanie z tego pliku: m2grids.
  • Do prawidłowego generowania plików CustomMaps potrzebny jest w systemie popularny archiwizator: 7-Zip, który można zainstalować korzystając np. z tego instalatora: 7z920.
Konfigurację programu zaczynamy od wskazania lokalizacji programu 7-Zip (7z.exe). 
 
Warto też ustawić pewne parametry w preferencjach. 
 
Przede wszystkim zaptaszkować zaawansowane opcje dla Garmina.

Warto też zastanowić się nad parametrem Draw Order. Przy wartości 60 - wygenerowana CustomMaps całkowicie zasłoni ewentualnie równolegle włączone mapy wektorowe. Ustawienie parametru na 30 spowoduje hybrydowe (wektorowo - rastrowe) wyświetlanie map.

Można też ustawić inne parametry - w tym domyślną wielkość kafelków w pikselach (Tile width/height) oraz jakość rastra (JPEG Quality - 5 najwyższa).
 
Czas na konwersję pliku - otwieramy skalibrowany raster. 
 
Jeżeli będzie to mapa w formacie Oziego, wybierzemy rozszerzenie "map".

Dla map z Geoportalu pozyskanych Geoxą wybieramy "TFW".
 
Odbiornik po wczytaniu TFW zapyta o rodzaj siatki.
W przypadku pliku z Geoportalu wskazujemy siatkę PUWG 1992 (przypominam o wcześniejszej podmianie pliku m2grid.txt).
 
Załadowanie mapy zostanie potwierdzone stosownym komunikatem. 
 
Następnie wybieramy zapis CustomMaps.
 
Przy nieco większym pliku (tu: 7559x7559 pikseli) i domyślnej wielkości kafelka (200x200 pikseli) ilość kafelków przekroczy limit (więcej na ten temat w artykule: CustomMaps - przygotowanie rastra dla Garmina)
 
Ponieważ wybraliśmy wcześniej "zaawansowane ustawienia Garmin" - wywołany zostanie schemat kafelków, gdzie operując przyciskami +/- możemy zmienić ilość wierszy i kolumn zapewniając zmieszczenie się w limicie 100szt. Używając ewentualnie "ptaszków" możemy także wyłączyć pojedyncze kafelki.  
 
 
 
  Następnie klikamy OK i jeżeli wcześniej wskazaliśmy programowi lokalizację programu 7-zip, powinniśmy w efekcie uzyskać plik KMZ - zgodny z CustomMaps Garmina. Plik przekopiowujemy na kartę do katalogu: Garmin/CustomMaps.
 
Efekt końcowy: mapa wektorowa na tle ortofotomapy z Geoportalu w Garminie 62ST.
 
 
* Wersje shareware 
 
   Aktualnie dostępne wersje programu są do pobrania ze strony: http://www.the-thorns.org.uk/mapping/down.html
   Dla użytkowników Garmina największą zaletą programu jest - poza omówioną wyżej "produkcją" CustomMaps, możliwość generowania plików JNX - zarówno z wykorzystaniem interfejsu Windows, jak też z wiersza poleceń wg składni:

mapc2mapcnet lokalizacja_map\plik_mapy.map -jnx

  Przyznam jednak, że wykonane przeze mnie "na szybko" dwie próby zakończyły się z bliżej nieokreślonych przyczyn niepowodzeniem, a ponieważ używam zarejestrowaną wersję z interfejsem graficznym, dalszych prób zaniechałem.
 UWAGA   Różne wersje programu mogą dawać różne formaty plików JNX, akceptowane przez różne Firmware'y odbiorników. Opisana przeze mnie procedura generowania plików JNX z programami w wersji 4.33 bądź 4.28 daje pliki wynikowe JNX dla Firmware'ów dostępnych w styczniu 2011r (np. 2.80 dla 62S/ST). Próba uruchomienia odbiornika z nowszymi Firmware'mi ale plikami JNX "starego" formatu, może skutecznie zablokować odbiornik, dlatego pliki JNX zawsze należy wgrywać na kartę, którą w razie kłopotów możemy wyjąć z odbiornika.
 
  Więcej na temat generowania plików JNX programem mapc2mapc można znaleźć w artykule: Pliki JNX - czyli garminowski raster inaczej.
 
------------------------------------
Lech Ratajczak II 2011