Geoxa Viewer - CustomMaps z Geoportalu. GPS Maniak - strona główna serwisu
   Geoportal udostępnia opracowania i dane geoprzestrzenne m.in. z zasobów Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - w tym np. mapy topograficzne i ortofotomapy. Dane są udostępnianie w technologii WMS, a jednym z programów, który obsługuje tego typu serwisy jako przeglądarka map on_line z możliwością eksportu plików jest Geoxa Viewer firmy CGIS. W efekcie uzyskujemy możliwość ewentualnego wykorzystania plików mapowych na użytek własny, w turystycznym odbiorniku GPS.
   Pliki mapowe opatrzone są co prawda stosownym logo Geoportalu, uniemożliwiającym wykorzystanie ich w zastosowaniach komercyjnych, ale w podręcznym odbiorniku GPS nie będzie to przeszkodą.
   Krótki opis jak skorzystać z niektórych możliwości Geoxy poprzedzę kilkoma informacjami:
  • Topograficzne mapy Polski są dostępne w różnych układach współrzędnych. Nie wszystkie opracowania obejmują obszar całego kraju, może się zatem zdarzyć iż pomimo prawidłowego ustawienia parametrów programu w końcowym efekcie zobaczymy na ekranie białą plamę z logo "geoportal". Dlatego też przed skorzystaniem z programu warto rzucić okiem na skorowidze - CODGiK.
  • Podobna historia (niepełne pokrycie) może dotyczyć ortofotomapy. 
  • Zdarza się, że Geoxa gubi pojedyncze kafelki map - zwłaszcza gdy równolegle korzystamy z innej aplikacji pracującej na łączach internetowych. Z tego powodu starajmy się nie pobierać zbyt dużych plików, wówczas łatwiej będzie poprawić ewentualny błąd. Nie blokujmy też łączy internetowych podczas pracy Geoxy.
  • Geoxa niezbyt dobrze radzi sobie z układem współrzędnych, do jakich przyzwyczajeni są użytkownicy GPS - tj. WGS-84 Lat/Lon, w związku z czym musimy zaakceptować fakt, że będziemy operowali na współrzędnych w układzie PUWG-1992 - zwanym też nieco krócej: PUWG-92.
   Przeliczenia współrzędnych z WGS-84 Lat/Lon na współrzędne PUWG-92 z siatką opisaną w metrach, możemy dokonać m.in. za pomocą programu Edwarda Zadorskiego - Transform.
  Inną opcją - nieco bardziej "wzrokową" jest wykorzystanie do tego celu programu MapSource z zainstalowaną siatką PUWG-1992, którą można pobrać z sekcji Download.
 
  Wykorzystując MapSource odnajdujemy interesujący nas region na dowolnej mapie. Powiedzmy okolice Nasicznego w Bieszczadach:
   
 
  Następnie przełączamy program na siatkę PUWG-92, naprowadzamy kursor ma linie siatki i odczytujemy odpowiednie współrzędne:  X=762000, Y=152000
  Uwaga  Zgodnie ze specyfikacją systemu PUWG-92, X jest osią pionową, a Y osią poziomą, zatem tak naprawdę współrzędne Nasicznego to X=152000, Y=762000, ponieważ jednak w Geoxie te opisy są zamienione, w dalszej częsci opisu będę używał współrzędnych zgodnych z opisem Geoxy.
 
 
  Gdy wiemy już o jakie współrzędne nam chodzi, możemy uruchomić Geoxę. Pierwsza czynność, to zdefiniowanie odpowiedniej warstwy:
 
 
   Powiedzmy, że interesuje nas ortofotomapa. Wskazujemy stosowny serwer: 
 
 
  oraz ptaszkujemy odpowiednie okienka:
 
 
  Po zaakceptowaniu ustawień aktywujemy warstwę: 
 
 
 
   Następnie definiujemy jednostki mapy (metry) 
 
 
 
  Wybieramy opcję: "Idź do współrzędnych" i wpisujemy przybliżoną lokalizację Nasicznego, odczytaną z MapSource:
 
 
 
  Na koniec definiujemy jakąś sensowną dla danego typu mapy skalę (1) co powinno zaowocować pobraniem z serwera stosownego obrazka. Teraz możemy przystąpić do pobrania (2) pliku graficznego w postaci TIFF.
 
 
 
  Ustawiamy zakres eksportu podając współrzędne w układzie PUWG-92. Przypomnę może że w omawianym przykładzie okolice wsi Nasiczne, zgodnie z opisem X,Y przyjętym przez Geoxę mają mniej więcej współrzędne X=762000m Y=152000m zatem przyjęty przeze mnie kwadrat 10x10km o współrzędnych: X=760-770 (km) Y=150-160 (km) obejmie interesujący nas obszar z 8 km naddatkiem na północ i wschód oraz 2km na południe i zachód. Sprawdzamy jeszcze skalę eksportowanego pliku oraz fakt czy są zaptaszkowane opcje: zapis georeferencji i tryb kafelkowy. Klikamy na OK, podajemy nazwę pliku (np. 760_150) i możemy ..... spokojnie odejść od komputera. Trochę to potrwa.
 
 
 
  I to już wszystko w temacie: eksport pliku z Geoportalu.
  Zanim omówię sposób konwersji tak uzyskanego pliku do formatu Garmin CustomMaps KMZ krótkie info na temat map topograficznych.

   Na lewym panelu (warstwy), odptaszkowujemy aktywną do tej pory warstwę ortofotomapy. Klikamy na ikonę "dodaj warstwę WMS" i wskazujemy na serwer Geoportalu z rastrową mapą topograficzną:
 
 
 
  Ptaszkujemy interesującą nas warstwę (pamiętając o niepełnym pokryciu kraju poszczególnymi mapami):
 
 
 
  Ptaszkujemy WMS w panelu warstw, czekamy sekundę i .... mamy okolice Nasicznego na rastrze z mapą topograficzną 1:10.000, a dokładniej na przezoomowanym rastrze, bo jak widać na ilustracji - pozostawiliśmy skalę z ortofotomapy: 1:5000.
  Tu drobna uwaga - pomimo iż mapa jest mapą pierwotnie wykonaną w układzie 1965, ewentualny plik pobrany Geoxą będzie miał georeferencje w układzie PUWG 1992 - podobnie jak to miało miejsce w przypadku ortofotomapy.
 
 
 
      Dalsza obróbka tak uzyskanego pliku TIFF do formatu CustomMaps KMZ może być dokonana np. komercyjnym GlobalMapperem, do którego wczytujemy plik graficzny tiff. GlobalMapper przy imporcie tiffa sięgnie po informacje z pliku georeferencyjnego TFW, po czym zapyta nas o ustawienia siatki. Tu wybieramy PUWG 1992 - czyli takie parametry jak widać na ilustracji obok.

  Bezpłatna i stosunkowo prosta konwersja plików z Geoportalu do postaci KMZ może zostać wykonana freewarową wersją programu mapc2mapc, co opisałem w artykule: mapc2mapc - generowanie rastra dla Garmina.
 
 
------------------------------------
Lech Ratajczak II 2011