* Mapy rastrowe /skanowane/ qct

dla programu: Memory Map Pocket Navigator

   Publikowane pliki pochodzą ze skanowania starych map nie bądących obecnie w sprzedaży. Ich aktualność może pozostawiać wiele do życzenia. Proszę także nie liczyć na powalającą z nóg jakość skanów. Publikacja map ma jedynie umożliwić początkującym userom PocketPC zapoznanie się z softem obsługującym określony format map.
  Pliki w formacie qct należy umieścić katalogu:
C:\Program Files\Memory-Map\Navigator\qct
   W przypadku używania MemoryMapPocketNavigator mapki można wyeksportować z PC-towej wersji MMN bądź "ręcznie" przekopiować na kartę:
Storage Card\Memory-Map\qct
0064.jpg (28662 bytes)

Bieszczady topo 1:25000

 Download 27,2 MB