* Fotoradary i punkty kontrolne

dla programu: iGO-2006_SE

   W tej części sekcji download, wykorzystano POI pochodzące z plików UAM z Katalogu Publicznego serwisu: poi.mobilne.net  
Pobrany plik należy umieścić w katalogu:

Storage Card\iGO\POI\Speedcam

 Download