* Mapki Turystyczne

T0.jpg (33759 bytes)

      Seria turystyka obejmuje mapki turystyczne oraz inne mapki szczegółowe publikowane przez różnych autorów na serwerze mapowym: MapCenter
      W zestawie mog± się przytrafić mapki, których publikacja nie została uzgodniona z ich autorami. Mam nadzieję, że pomimo tego faktu, autorzy mapek potraktuj± mój zestaw przychylnie - jako popularyzację idei wykorzystania GPS w szeroko rozumianej turystyce, a nie jako chęć przywłaszczenia sobie cudzej pracy.
   
     W zwi±zku z tym, że niektóre mapki różnych autorów obejmuj± te same regiony - w celu poprawy wizualizacji mapek w MapSorce zestaw został podzielony na dwa MapSety: Turystyka_RT_1 oraz Turystyka_RT_2.
 

Data aktualizacji: 

18-01-2006

Download 3,28 MB

Download 19,1 MB

 Pakiet zawiera:

 Spis mapek   

  • Instalator dla MapSource - MapSet Turystyka_RT_1
  • Instalator dla MapSource - MapSet Turystyka_RT_2

 Kontakt z autorami