Garmin POI Loader - nie tylko radary     Piotr "Frasun" Frasunkiewicz, styczeń 2007r     GPS Maniak - strona główna serwisu
Do czego służy POI Loader ?
Obsługa POI Loader'a
Tryb ręczny (manual mode)
Tryb ekspresowy (express mode)
Informacje o błędach i potwierdzenie prawidłowego wgrania plików
Informacje o tworzeniu plików Tourguide
Ciekawostki

Do czego służy POI Loader ?
   POI Loader to aplikacja pozwalająca na wgrywanie do GPSów firmy Garmin dodatkowych punktów użyteczności publicznej (POI). Aktualną listę GPSów kompatybilnych z tym programem, oraz sam program można znaleźć na stronie http://www.garmin.com/poiloader.
   Lista własnych punktów pozwala dodać np. stacje benzynowe, restauracje lub szkoły, które nie występują na mapie lub są na niej nieaktualne. Dzięki funkcji alertu przekroczenia prędkości i ostrzegania o zbliżaniu do poszczególnych punktów, POI Loader jest chyba przede wszystkim, jeśli nie wyłącznie - wykorzystywany do ładowania baz fotoradarów, kontroli drogowych itp. ;-)
   Najprostszą metodą skorzystania z POI Loadera jest znalezienie gotowych plików w Internecie, a następnie wgranie ich do urządzenia GPS.
   W polskim internecie istnieje kilka źródeł plików przygotowanych dla POI Loader'a. Większość z nich zawiera jednak dane pobrane ze strony punktów dla Automapy http://poi.mobilne.net.
   Na stronie http://ump.waw.pl publikowany jest regularnie uaktualniany zestaw zawierający Fotoradary Stałe, Fotoradary Przenośne, Suszarki, Radiowozy, Niebezpieczne Miejsca (tzw. Czarne punkty) oraz Niebezpieczne Przejazdy Kolejowe, oczywiście wszystkie te kategorie pochodzą również ze strony http://poi.mobilne.net.
   Pliki zawierające dane o punktach mogą być przygotowane również samodzielnie, w formacie gpx np. przy pomocy MapSource'a lub w plikach CSV (comma delimited) zgodnych ze specyfikacją POI Loader'a. Pliki CSV tworzyć można dowolnym edytorem tekstowym, lub np. w Excelu. (patrz: Przygotowanie plików dla POI Loader'a)
   Firma Garmin udostępnia również, oczywiście na zasadach komercyjnych, pliki zawierające dane tworzone POI Loaderem, na stronie http://my.garmin.com, dostępne są bazy fotoradarów w europie zachodniej, natomiast pliki TourGuide można kupić w formie gotowych do użycia kart SD http://www.garmin.pl/index.php?mod=prod&act=detail&cID=24&pID=816
   Dodatkową funkcją oferowaną przez POI Loader'a jest możliwość dołączenia do punktów lub kategorii punktów ikon (w formacie bmp) oraz informacji dźwiękowych (w formacie MP3).
Obsługa POI Loader'a
UWAGA!: Aby program wykrył GPS, należy posiadać prawidłowo zainstalowane sterowniki Garmin'a. Brak sterowników lub ich nieprawidłowa instalacja nie pozwoli na prawidłowe działanie programu 1. Warto zaznaczyć to, że POI Loader obsługuje również urządzenia pamięci masowej 2 (tylko w takim trybie pracuje np. Nuvi), umożliwia to wgrywanie plików bezpośrednio na karty pamięci np. microSD (60CSx), SD (Nuvi, Zumo).
Należy pamiętać, że POI Loader usuwa stare dane, w momencie wgrywania nowych plików.

poi01.jpg (68734 bytes)

poi01a.jpg (68129 bytes)

   Po naciśnięciu przycisku Next> przechodzimy do okna wyboru trybu pracy POI Loader'a, lub w starszych wersjach tej aplikacji, opcji wysyłania plików do GPS. Wprowadzona w wersji POI Loader'a BETA 2.4.0 opcja wyboru trybu pracy, pozwala na skasowanie znajdującego się w GPS pliku poi.gpi 2, zawierającego stare punkty wgrane POI Loaderem.
   Rozpoczęcie wgrywania plików nastąpi po zaznaczeniu opcji Install new custom POI's onto your device 1.

poi02.jpg (59561 bytes)

   Następne okno, opcje wysyłania plików do GPS, pozwala na wybór folderu 1, w którym znajdują się pliki, ustawienia jednostek pracy 2 (metry i kilometry na godzinę lub stopy i mile na godzinę), oraz trybu 3 ręcznego lub ekspresowego.

poi03a.jpg (76468 bytes)

Tryb ręczny (manual mode)
   Tryb ręczny pozwala na zmianę domyślnych parametrów alarmów prędkości i przybliżania ustawionych np. w nazwach plików, a także ustawienie stałej wartości alarmu prędkości i przybliżenia dla punktów, które nie mają zdefiniowanych takich parametrów (patrz: Przygotowanie plików dla POI Loader'a)
   W trybie ręcznym możemy wybrać, które pliki znajdujące się w wybranym folderze, chcemy wgrać do naszego zestawu POI 1 (funkcja ta jest dostępna w wersji 2.4.0 Beta i nowszych).
   W przypadku wysyłanych plików możemy zdecydować, czy plik zawiera alarmy 2 i wybrać ich rodzaj (prędkości 3 lub przybliżania 4) i parametry tych alarmów (np. 100 km/h lub 100 m). Operację tę powtarzamy osobno dla każdego z plików.

poi04.jpg (68098 bytes)

Tryb ekspresowy (express mode)
   Obsługa POI Loader'a w trybie ekspresowym jest prostsza dla mniej doświadczonych użytkowników. Niestety, jeśli zamierzamy korzystać z alertów prędkości i przybliżania, tryb ten wymaga stosowania specjalnie przygotowanych plików (patrz: Przygotowanie plików dla POI Loader'a).
   W czasie wgrywania plików musimy jedynie, wybrać folder, w którym znajdują się gotowe pliki.
Informacje o błędach i potwierdzenie prawidłowego wgrania plików
   W przypadku błędów w plikach CSV lub GPX, POI Loader stara się wgrać dane z uszkodzonego pliku. Zazwyczaj udaje się to, do miejsca wystąpienia błędu, pozostałe dane w pliku zostają zignorowane. Często pojawiające się błędy, to np. tekst w polach długości lub szerokości geograficznej lub zły znak oddzielający miejsca dziesiętne (POI Loader akceptuje tylko "punkt", a nie standardowy format wykorzystywany w Polsce "przecinek").
   O wystąpieniu błędu użytkownik informowany jest zarówno w trybie ekspresowym jak i ręcznym, informacja ta zawiera szczegóły dotyczące nazwy pliku, jak i numeru linii, w której błąd wystąpił.

poi06.jpg (77888 bytes)

   Po pomyślnym zakończeniu wgrywania POI, użytkownik zostaje poinformowany o liczbie punktów prawidłowo wgranych do urządzenia.

poi05.jpg (46085 bytes)

Przygotowanie plików dla POI Loader'a
   POI Loader pozwala na wysyłanie danych w samodzielnie przygotowanych plikach, obecnie obsługiwane formaty to CSV i GPX. Dane, które mają zostać wysyłane do GPS, muszą być zapisane w tym samym folderze (nowością wprowadzoną w POI Loaderze 2.4.0 Beta jest obsługa podfoledrów). Dotyczy to również plików mp3, i bmp (wav i jpg obsługiwane są od wersji 2.40. Beta POI Loadera), które mają być przesłane do GPS.
Nazwy plików, a działanie alertów prędkości i przybliżenia
   Najprostszą metodą określenia alertu prędkości, wykorzystywanego w ekspresowym trybie POI Loader'a, jest określenie jej wartości w nazwie pliku. Nazwa fotoradar_110.csv powoduje działanie alertu prędkości po przekroczeniu 110 km/h w pobliżu każdego z punktów z tego pliku (w rzeczywistości GPS nie reaguje poniżej prędkości 100km/h, między 100-110km/h pojawia się pojedyncze ostrzeżenie, a po przekroczeniu 110km/h działa ostrzeganie ciągłe - działanie jest zależne od GPS i firmware'u, sprawdzone i potwierdzone w Nuvi300).
   Alerty przybliżania można określić natomiast umieszczając w nazwach plików odpowiednie angielskie frazy:
  • "redlight", POI Loader ustawia alert zbliżania na 400m/0.25 mili
  • "GATSO", "mobile", "SPECS", "safety", "speed" lub "camera" a nazwa nie zawiera jednocześnie prędkości, POI Loader używa domyślnej prędkości 0, oznacza to, że ostrzeżenie pojawia się zawsze (na ok. 400m przed punktem)
Wysyłanie plików ikon punktów i ostrzeżeń dźwiękowych
   Razem z plikami CSV lub GPX można wgrać do GPS dźwięki ostrzeżeń w plikach MP3 (także WAV w wersji 2.4.0 Beta), oraz ikony w formacie BMP (także JPG w wersji 2.4.0 Beta).
   Pliki te muszą być umieszczone, w tym samym katalogu, co pliki zawierające POI i mieć identyczne nazwy (patrz: poniższy przykład)

poi07.jpg (70800 bytes)

Pliki CSV
   Format cvs obsługiwany przez POI Loader'a pozwala na przesłanie informacji o długości i szerokości geograficznej, nazwie, dozwolonej prędkości, oraz komentarza do punktu.
   W plikach pomocy zdefiniowano format obsługiwanego pliku CVS:
<długość>,<szerokość>,["]<Nazwa>[@< Ostrzeżenie o dozwolonej prędkości>]["],["][komentarz]["]
   Długość i szerokość geograficzna jest podawana w standardzie WGS84 w stopniach i dziesiętnych stopni, współrzędne dla zachodu i południa wymagają zastosowania wartości ujemnych.
   Cudzysłów umożliwia "złamanie" tekstu i zastosowanie "znaku nowej linii" w nazwie i komentarzach.
   Poniżej kilka rzeczywistych przykładów pochodzących z plików zawierającego fotoradary przenośnie, suszarki i fotoradary stałe pobrane ze strony http://poi.mobilne.net
   18.76274,53.46805,Fotoradar Przenosny,GRUDZIADZ
   16.84958,52.36568,Fotoradar Przenosny@30,POZNAN KOWALEWICKA 30KM/H
   20.26415,52.81812,Kontrola Drogowa,GLINOJECK
   18.79540,49.72335,Fotoradar Staly,"USTRON, WOJ. SLASKIE potwierdzony id:381"
   Plik CSV otwarty w Excelu, w kolumnie A i B- długość i szerokość geograficzna, w kolumnie C nazwa pliku oraz ograniczenie prędkości np. @40, D komentarz do punktu.

poi09.jpg (171230 bytes)

Pliki GPX, czyli własne pliki POI w MapSource
   Najprostszym sposobem tworzenia własnych plików POI jest stworzenie waypoint'ów w Mapsource i zapisanie ich w pliku GPX.
   Tak jak w przypadku plików CVS, do każdego pliku GPX można dodać plik MP3 ostrzegający przy zbliżaniu do poszczególnych punktów, oraz ikonę punktu.
   Pliki GPX dają dużo większe możliwości niż pliki CSV, pozwalają również na stworzenie specjalnych plików TourGuide (patrz: Tworzenie plików TourGuide).
   Tworzenie plików GPX w MapSource nie powinno sprawić nikomu dużego kłopotu, nie różni się to niczym od zwykłego tworzenia waypointów. W tym celu można stworzyć dowolny punkt podając jego współrzędne, użyć funkcji wyszukiwania, lub załadować gotowe punkty wprost z naszego GPSu. Dodatkowe informacje, wykorzystywane przez POI Loader'a przy przesyłaniu punktów do urządzenia GPS można dodać w zaawansowanych właściwościach waypointów.

poi08.jpg (82991 bytes)

   Name / Nazwa 1 - pozwala na nadanie nazwy punktom POI oraz prędkości po przekroczeniu, której pojawia się ostrzeżenie np. Pk@40
   Punkt Pk będzie uaktywniany po przekroczeniu prędkości 40 km/h (jednostki, kilometry lub mile ustawiane są w menu POI Loader'a w czasie przesyłania punktów)
   Proximity / Przybliżenie 2 - odległość od punktu, w jakiej alarm będzie uaktywniany np. 40m
   Comment / Komentarz 3 - opis do punktu
   File/URL: Plik/ adres URL:4 - pozwala na zdefiniowanie pliku mp3 związanego z konkretnym punktem, plik ten będzie odtwarzany w przypadku przekroczenia zdefiniowanej prędkości w pobliżu punktu lub, gdy znajdziemy się w promieniu zdefiniowanym w Przybliżeniu. W przypadku plików TourGuide wymagana jest specjalna nazwa dla plików MP3. Pliki MP3 obsługiwane są tylko przez niektóre urządzenia (lista tych urządzeń jest stale aktualizowana na stronie http://www.garmin.com/poiloader)

 UWAGA! - zarówno prędkość zdefiniowana w nazwie punktu, jak i odległość podane w polu Przybliżenia powodują, że ustawienia trybu ręcznego (Manual) POI Loadera są lekceważone.

Informacje o tworzeniu plików Tourguide
   Wyczerpująca informacja na temat tworzenia plików Tour Guide znajduje się TUTAJ
Ciekawostki
Obsługa wielu pików poi
  POI Loader tworzy domyślnie plik poi.gpi przechowywany w podkatalogu garmin/poi. Interesujące jest to, że GPS potrafi, obsługiwać nie tylko plik o nazwie poi.gpi, ale każdy plik o rozszerzeniu gpi znajdujący się w katalogu garmin/poi.
   Oznacza to, że zmieniając nazwę domyślnego pliku, można stworzyć dowolną ilość plików gpi, o różnych właściwościach i zawartości, które nie będą kasowane w momencie ładowania nowych danych.
   POI Loader'em można zmieniać tylko często aktualizowane kategorie takie jak kamery, suszarki etc., natomiast McDonald'sy w innym pliku pozostawiać niezmienione.
 www © GPS Maniak  
 
------------------------------------------
Piotr "Frasun" Frasunkiewicz, styczeń 2007r