INFO - czyli co możemy znaleźć w dziale "Programy"?
   Zaawansowane wykorzystanie odbiornika GPS to m.in. przygotowawnie, bądź pozyskanie z sieci stosownych danych, w także map - zarówno wektorowych jak też rastrowych i ewentualna stosowna obróbka posiadanych materiałów.
   Dlatego w dziale "Programy" publikuję listę softu, jaki używam i dzięki któremu mój odbiornik GPS spełnia "na szlaku" moje oczekiwania.
    Poszczególne artykuły są nie tyle "podręcznikami obsługi" konkretnego programu, ile ogólnym wskazaniem jego podstawowych możliwości, czy raczej tych możliwości, dla których moim zdaniem warto dany program trzymać na dysku.