Linki - niekomercyjne strony poświęcone tematyce GPS.   Darmowe mapy, narzędzia etc.
Garniak Najciekawsze specjalistyczne Forum "garminowców". Na Garniaku pisują praktycznie wszyscy najbardziej doświadczeni użytkownicy nawigacji opartej na odbiornikach Garmina, zarówno turystycznej jak też samochodowej.
beetle-m Poradnik adresowany do użytkowników odbiorników Garmina z serii NUVI
GMapTool: Mapy, POI, Programy Andrzej Popowski prezentuje swoje doświadczenia w dziedzinie GPS oraz mapy, POI i fantastyczne programy własnego autorstwa.
perry Kolekcja różnych wersji firmwarów i oprogramowania dla Garmina
MapCenter Zbiory różnorodnych freewarowych mapek w formacie Garmin.
M. Rybicki Freewarowe mapy w formacie Garmin: Ziemia Kaszubska, Pomorze Środkowe, Dorzecze Drawy, Ziemia Żuławska, Kujawy - Warmia .........
KSW "Na zachód od Częstochowy" - kolejny freewarowy projekt map dla turysty.
Edward Zadorski Pomocne narzędzia m.in. przeliczanie współrzędnych pomiędzy różnymi układami, określanie odległości punktów o znanych współrzędnych etc.
UMP PL Strona poświęcona freewarowemu projektowi mapowemu /Garmin/
Open Street Maps Projekt Open Street Map
Open Street Maps_/Garmin/ Open Street Maps - mapy w wersji dla Garmina.
OpenMaps Kolejna odsłona darmowych mapek dla Garmina, Magellana .....
cGPSmapper Strona Staszka Kozickiego, autora m.in. kompilatora map dla Garmina.
TYP Editor On_linowy edytor pliku "TYP", definiującego grafikę map Garmina
Strona Damiana Gałki Mnóstwo informacji o topografii i odbiornikach GPS.
Mapy Polskie a GPS Tadeusz Syryjczyk opisuje układy stosowane na polskich mapach. To bez wątpienia najlepsza witryna PL, poświęcona tym zagadnieniom.
Strona Krysi i Rafała Fitt Mnóstwo informacji, plus GPS MapEdit w wersji Michus&RafałFitt addons.