Góry'17 *** Fenix 5X *** GPS Maniak - strona główna serwisu
 
  Obecnie, w czasach gdy OSM, UMP czy komercyjna PL_Topo osiągnęły poziom o jakim w 2010r nie mogłem nawet marzyć, w czasach gdy każdy ręczniak Garmina obsługuje mapy rastrowe, w tym turystyczne mapy Compassu, koncepcja mapy "Góry_2010" może się wydawać anachroniczna. Jeżeli jednak założymy, że tego typu mapa nie ma być alternatywą dla wymienionych wyżej map "uniwersalnych" lecz specjalistycznym ich uzupełnieniem, szczególnie w kontekście jej wykorzystania w zegarku (EPIX, FENIX 5X), przygotowanie takiej mapy wydaje się być dość sensowne. Przynajmniej dla mnie :-)
  Koncepcja mapy bazująca na rozwiązaniach zastosowanych w mapie Góry_PL_2010 jest pochodną moich doświadczeń z tą właśnie mapą w garminowskim zegarku EPIX, a sama decyzja przygotowania nowej mapy wg zbliżonej koncepcji zapadła wraz z zapowiedzią ukazania się zegarka Garmin FENIX 5X czyli w styczniu 2017r.
  Co prawda mapka jest dość specyficznym produktem dedykowanym dla garminowskiego zegarka:
 
      
 
nic jednak nie stoi na przeszkodzie by mapkę wykorzystać także w garminowskim ręczniaku, czy to podczas nawigacji "na krechę", czy też podczas górskich wędrówek po znakowanych szlakach:
 
 
Podstawowe cechy mapy:
  • Mapa w założeniu jest mapą topograficzną z wybranymi elementami infrastruktury turystycznej: Schroniska, turystyczne szlaki piesze, wybrane ścieżki dydaktyczne, miejsca odpoczynku typu ławeczki, wiaty.
  • Siatka drogowa: OSM. W wybranych regionach siatka drogowa została uzupełniona o drogi nieutwardzone, których przebieg ustalałem posiłkując się mapami topgraficznymi, mapami Compassu oraz zdjęciami SAT.
  • Szlaki turystyczne piesze z danymi do automatycznego wyznaczania tras (routing) wzorowane na OSM i uzupełnione zbiorami własnymi oraz informacjami pochodzącymi z map Compassu plus wydawnictw naszych południowych sąsiadów.
  • Pokrycie topograficzne - OSM + mapy topograficzne (VMAP)
  • Warstwice oraz DEM: SRTM 4.
  • Cięcie warstwic: rejony górskie 20m, Jura 10m, Wielkopolska 5m
Ograniczenia mapy:
  • Brak routingu ogólnego. Dane do automatycznego wyznaczania tras dostępne są wyłącznie dla szlaków turystycznych pieszych oraz wybranych dróg "podprowadzających" pod szlak.
  • Brak możliwości wyszukiwania adresów.
  • Brak punktów typu sklep, hotel/pensjonat, muzeum etc. etc.
  • Brak szlaków/ścieżek rowerowych.
Aktualne wersja mapy (październik 2017) obejmuje obszar pokazany na ilustracji niżej.
W planach na koniec roku 2017r dokończenie Sudetów.
 
  Aktualny zasięg mapy 
 
 
 
Pliki do pobrania. 
Pliki dla BaseCamp/MapSource
Skórka - odbiorniki turystyczne
Gory17_BaseCamp v2 (57,4 MB) Pierwsza instalacja: Plik Gory17_BaseCamp_v2.7z należy skopiować do dowolnego folderu (np. c:\Garmin\Gory_17), rozzipować (program 7z), po czym uruchomić install.bat 

Upgrade: Plik Gory17_BaseCamp_v2.7z rozzipować w folderze z poprzednią wersją mapy, nadpisując stare pliki
     
Mapka "gotowiec" - img
Skórka - EPIX
Gory 17_Epix v2 (69,3 MB) Plik Gory_17_Epix_v2.img należy skopiować do folderu \Garmin zegarka EPIX

UWAGA: z zegarka należy usunąć plik z poprzednią wersją mapy!
     
Mapka "gotowiec" - img
Skórka Fenix 5X
Gory_17_F5X_v2 (69,3 MB) Plik Gory_17_Fenix_5X_v2.img należy skopiować do folderu Garmin zegarka Fenix 5X

UWAGA: z zegarka należy usunąć plik z poprzednią wersją mapy!
     
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Mapa zawiera informacje z OpenStreetMap, które są dostępne na http://www.openstreetmap.org/ na licencji Open Database License (ODbL) http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/.
 
--------------------------------
Lech Ratajczak  2017-03