PL Topo - mapa turystyczna dla odbiorników Garmin.  Pliki uzupełniające GPS Maniak - strona główna serwisu

* Ścieżki_PL - nakładka topograficzna
 
  Mapa "Ścieżki_Pl" jako transparentna "nakładka" na mapę podstawową stanowi wizualne uzupełnienie mapy w zakresie ścieżek leśnych w stopniu odpowiadającym mapom topograficznym 1:50.000.

  Przy doborze treści nakładki uwzględniono zawartość mapy podstawowej (PL Topo), co powinno zapewnić wysoką wizualną kompatybilność obu produktów. Nie można jednak wykluczyć błędów w postaci zdublowania niektórych informacji.

  Mapa poza drogami leśnymi i polnymi zawiera także bogatą bazę nazw geograficznych.
Ścieżki PL 2014_10- statystyka mapy 
 
Ścieżki PL 2014_10- pokrycie drogami polnymi, leśnymi i ścieżkami
 UWAGA:  

   Korzystając z mapy "Scieżki_PL" należy mieć świadomość źródeł pochodzenia danych: wektoryzacja niezbyt aktualnych map topograficznych 1:50.000, co może skutkować odmiennym przebiegiem wielu dróg polnych i leśnych.

  Mapa Scieżki_PL nie posiada danych do routingu, a wspomniana wyżej kompatybilność wizualna z mapą PL Topo oznacza dopasowanie treści mapy do mapy podstawowej wyłącznie pod kątem zharmonizowania obu produktów pod względem wizualnym.

Mapa do pobrania: 
 Sciezki_PL (8,28 MB)

Instalacja mapy w odbiorniku:
 • w przypadku odbiorników czytających dowolne nazwy plików IMG (Dakota, Oregon, eTrex, 62) pobrany plik skopiować na kartę do folderu Garmin,
 • odbiorniki "starszego" typu np. Vista/Legend_HCX, 60CSX - należy przeprowadzić procedurę łączenia plików w jeden plik gmapsupp.img - zgodnie z zasadami podanymi niżej.
 
 
 
 
Mapa PL Topo w odbiorniku Garmin Map 62ST
Na prawo załączony dodatek: Ścieżki_PL

* DEM - dane wysokościowe
Dane wysokościowe DEM - całkowicie niezależne od widocznych na mapach warstwic - spełniają w odbiornikach Garmina następujące funkcje:
 • ustalenie wysokości obiektu "pod kursorem" także wówczas gdy nie leży on w pobliżu warstwicy,
 • generowanie profilu wysokościowego zaprojektowanej trasy oraz wyliczenie na jego podstawie sumy przewyższeń planowanej wycieczki - obie możliwości dotyczą wybranych modeli wyposażonych w barometr,
 • cieniowanie mapy - dotyczy wybranych modeli,
 • możliwość wyświetlania "realistycznej mapy 3D" - dotyczy wybranych modeli.
   Dane DEM są najczęściej pochodną danych wysokościowych SRTM 90 o precyzji pomiarowej bazującej na siatce 90 x 90m, co siłą rzeczy daje - zwłaszcza w wyższych czy raczej bardziej stromych górach - przekłamania, które w skrajnym przypadku mogą sięgać kilkudziesięciu metrów. Źródłem dodatkowych przekłamań jest sam proces przygotowania "mapy DEM" jak i jej interpretacji przez odbiornik, w którym następuje aproksymacja danych punktowych do postaci ciągłej.
   Pomimo wyżej wymienionych błędów, wyposażenie odbiornika w dane DEM, bądź kompletną mapę zawierającą dane DEM - szczególnie w turystyce górskiej - jest w pełni uzasadnione, bo pozwala szybkie ocenienie parametrów planowanej wycieczki, a z turystycznego punktu widzenia błąd rzędu 10, czy nawet 15% w stosunku do realiów wydaje się być akceptowalny.
  Co prawda mapy bazowe Garmina zawierają dane DEM, ale są to dane dość mocno okrojone, dające jeszcze większe przekłamania niż te, o których wspomniano wyżej.
  W przypadku wielu odbiorników - specjalnie zaprojektowana, włączona w odbiorniku niezależna mapa DEM powoduje dodatkowe, pozytywne efekty uboczne, o których napisałem kilka słów na Garniaku.
 
PL Topo + DEM_PL_100 - na prawo widok mapy z załączonym cieniowaniem (relief załączony). Odbiorniku eTrex_30.  
Mapa do pobrania:  DEM_PL_100  (66,6 MB)

Instalacja mapy w odbiorniku:
 • w przypadku odbiorników czytających dowolne nazwy plików IMG (Dakota, Oregon, eTrex, 62) pobrany plik skopiować na kartę do folderu Garmin,
 • odbiorniki "starszego" typu np. Vista/Legend_HCX, 60CSX - należy przeprowadzić procedurę łączenia plików w jeden plik gmapsupp.img - zgodnie z zasadami podanymi niżej.
 
 

* "Skórki" czyli personalizacja wyglądu mapy
   Jedną z cech mapy wektorowej jest możliwość zmiany jej wyglądu przez podmianę pliku definiującego grafikę, potocznie zwanego "skórką".  Skórka, a dokładniej jeżeli chodzi o mapę Garmina plik TYP definiujący wygląd poszczególnych grup obiektów może być samodzielnie zmodyfikowany przez użytkownika, a w przypadku mapy PL Topo istnieje także możliwość wykorzystania gotowych skórek przygotowanych w różnych wariantach:
Od lewej:
 • 1769_STD - skórka standardowa, która jest częścią składową firmowego pliku gmapsupp.img,
 • 1769_CYK - skórka z zamienionym priorytetem wyświetlania szlaków (pieszy: kropkowany, rowerowy: kreskowany),
 • 1769_PST - skórka o zwiększonym nasyceniu barw,
 • 1769_LRA - skórka w której wyłączono wyświetlanie niektórych obiektów mapy (w tym szlaków rowerowych, niektórych napisów) i uwypuklono szlaki piesze.
    Zaprezentowane wyżej skórki są przeznaczone do odbiorników turystycznych. W przypadku wykorzystania mapy w odbiorniku samochodowym zaleca się zastosowanie skórki:  1769_NUV.
    Co prawda skórka stanowi samodzielny plik (z rozszerzeniem "TYP"), niemniej w końcowym produkcie mapowym jest on niedostępny z poziomu eksploratora plików, gdyż stanowi jeden z podzbiorów większego zbioru jakim jest plik gmapsupp.img. Nie zmienia to faktu, że podmiana skórki w gotowym pliku gmapsupp.img jest wyjątkowo prosta, a to dzięki programowi narzędziowemu: GMapTool  (autor: Andrzej Popowski).
   Pamiętając o podstawowej zasadzie, by przed jakimikolwiek manipulacjami z firmowym plikiem gmapsupp.img wykonać jego kopię zapasową pobieramy z podanych wyżej linków stosowną skórkę - np. 1769_CYK.TYP, po czym kopiujemy ją na kartę pamięci do folderu Garmin. Następnie uruchamiamy GmapToola i opcją: "Dodaj pliki":
wczytujemy plik gmapsupp.img oraz plik TYP (w przykładzie wykorzystano: 1769_CYK.TYP).
Następnie w zakładce: "Zmień" zaptaszkowujemy opcję "Podmień plik TYP w pliku img" i klikamy na "Zmień wszystko":
Proces podmiany skórki trwa dosłownie chwilę, po czym otrzymujemy komunikat:
Koniec. Pozostaje nam tylko odłączyć (bezpieczne odłączanie!) sprzęt i cieszyć oko nowym wyglądem naszej mapy.

 
* Łączenie map w pojedynczy gmapsupp.img
 
UWAGA:  Informacja przeznaczona wyłącznie dla użytkowników starszych odbiorników z serii "x":  60_CX, 60_CSX, Legend_HCX, Vista_HCX, Rino 530_HCX
    W przypadku wyżej wymienionych odbiorników obsługujących pojedynczy plik mapowy gmapsupp.img, bezpośrednie dogrywanie map na kartę nie jest możliwe. Jedyną metodą "dogrania" innych map do pliku zawierającego mapę PL_Topo jest połączenie kilku plików mapowych w jeden plik gmapsupp.img. Można to wykonać w stosunkowo prosty sposób wykorzystując program narzędziowy: GMapTool  (autor: Andrzej Popowski).
   Przed przystąpieniem do łączenia map należy bezwględnie wykonać kopię zapasową mapy PL_Topo przez skopiowanie plików gmapsupp.img oraz gmapsupp.unl na inny nośnik - np. dysk twardy komputera. 
    W omawianym przykładzie wykorzystano pliki z mapą PL_Topo oraz plik z mapą Ścieżki_PL
 • Mapę PL_Topo tj. firmowe pliki gmapsup.img oraz gmapsupp.unl przenosimy (wytnij -> wklej) na dysk komputera do specjalnie przygotowanego folderu - powiedzmy o nazwie: GMapTool_Składanie, do którego dogrywamy też inne pliki mapowe (tu: PL_Sciezki) które chcemy połączyć z mapą PL_Topo.
 • Zmieniamy nazwy plików gmapsupp.img oraz gmapsupp.unl na bardziej rozpoznawalne np: PL_Topo.img oraz PL_Topo.unl.
 • Uruchamiamy GMapToola i po kliknięciu na "Dodaj pliki" odszukujemy
oraz wgrywamy stosowne pliki.
 • Przechodzimy do zakładki "Łącz".
 • Klikamy na przycisk "Plik" i wpisujemy nazwę pliku wynikowego, którą zawsze będzie: gmapsupp.img
 • Wykonujemy łączenie plików przyciskiem "Łącz wszystko",
 po czym czekamy na komunikat: Koniec.
 • Uzyskany tą metodą plik gmapsupp.img zawierający w omawianym przykładzie mapę PL_Topo wraz z kodami odblokowującymi oraz mapę PL_Ścieżki przenosimy (wytnij -> wklej) na oryginalną kartę pamięci.
 • Efekt w odbiorniku:
 

Lech Ratajczak VII 2012